Tehânevi’nin meşhur Bilim ve Sanat Terimleri Ansiklopedisi kültür dünyasına tanıtıldı

İslam dünyasının altın çağında Tehânevî’nin kaleme aldığı Keşşâfu Istılâhâti’l-fünûn ve’l-ulûm, Ketebe Yayınları tarafından okurla buluşturuldu. Bilim ve Sanat Terimleri Ansiklopedisi ismiyle yayımlanan çalışma, Ömer Türker’in öncülüğündeki bir tercüme ekibiyle birlikte hazırlandı. Eser, 21 Mayıs tarihinde, Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi’nde; Prof. Dr. Ömer Türker, Doç. Dr. Ercan Alkan, Doç. Dr. Nail Okuyucu ve İbrahim Halil Ayten tarafından değerlendirildi.

İslam Dünyasının Zengin Terim Hazinesi

Kabri bir ziyaret yeri olarak ilgi görmeye devam eden Tehânevi’nin İslam dünyasının zengin terim hazinesini gözler önüne seren eseri Ketebe Yayınları tarafından yayımlandı.

Altı yıl gibi uzun bir süredir üzerinde çalışılan Keşşaf, İslam dünyasının birinci klasik döneminde ve takip eden devirlerde fizik, kimya, biyoloji, tıp, matematik, astronomi, belagat, edebiyat, tarih yazıcılığı gibi alanlarda, İslam âlimlerinin ürettikleri eserlerin referans noktası oldu. İslam medeniyetinde bilimlerin, sanat ve zanaatların terimlerine dair yazılmış en kapsamlı ansiklopedik eser olan çalışma, 4 cilt halinde yayımlandı.

Keşşâfu Istılâhâti’l-fünûn ve’l-ulûm’un koordinatörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Ömer Türker, basın toplantısında Ansiklopedinin hazırlanış sürecini, “Keşşaf tercümesinin bizde çok eski bir tarihi var. Bu tercümeyi yapmayı ilk düşündüğümüz sene 2003 yılıydı. Çeşitli vesilelerle bu tarihte tercüme gündemimizden çıktı. Keşşaf tercümesi aslına bakarsanız bir çeşit Kızıl Elma gibiydi. Hacmi bakımından değil; içeriği bakımından. Eserde pek çok disiplinlerin terimleri olduğu için gerçekten zor bir süreç olduğunu söylemeliyim. Bu da önemli bir uzmanlık işidir. Ketebe Yayınları kurulduğunda biz de bu eserin tercüme edilmesi gerektiğini kendileriyle konuşmuştuk. Biz de uzmanlık gerektiren bir ekip kurduk ve yıllar içerisinde bu sürecin takibini yaparak, eseri tercüme ettik.” cümlelerini anlattı.

Keşşaf’ın İlk Tercümesi

Keşşaf, on yedinci yüzyılda kaleme alınmış bir bilim ve sanat terimleri ansiklopedisi olarak yazıldığı dönemin temel ilgilerini yansıtmakla birlikte kapsamı, ayrıntısı, dikkati ve kaynak çeşitliliğiyle benzerlerinden ayrıştı. Ketebe Yayınları tarafından, Bilim ve Sanat Terimleri Ansiklopedisi ismiyle yayımlanan bu ilk tercüme, İslam dünyasının terimler açısından zenginliğini göstermekle kalmayıp, alanda çalışanlar için de eşsiz bir kaynak olarak kütüphanelerde yerini aldı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir